Bugs and incidents

Wat is een incident

Een incident (ook wel bug genoemd) is een fout in een computerprogramma of een website. Deze fout kan ervoor zorgen dat bepaalde (ontwikkelde) functies niet meer naar behoren werken. Een incident wordt vaak ervaren door de eindgebruikers van een product, zoals een website, webshop, applicatie of ander software programma.

Verschillende soorten categorieën incidenten

Een incident is een door een gebruiker van het Product ondervonden belemmering, waarvoor de hulp van Leverancier gewenst of nodig is, en die is gemeld volgens de afspraken in de overeenkomst.

Onder urgente incidenten vallen incidenten die ertoe leiden dat het Product in het geheel niet gebruikt kan worden door de Opdrachtgever en/of diens klanten.

Onder ernstige incidenten vallen incidenten, die het werken met het Product in belangrijke mate beperkt. In deze categorie vallen o.a. incidenten waarbij een bepaalde functionaliteit binnen het Product niet gebruikt kan worden, terwijl de rest van het Product zonder problemen werkt.

Onder overige incidenten vallen incidenten die het werken met het Product in geringe mate beperkt. In deze categorie vallen naast vragen over de functionaliteit van het Product  o.a. incidenten die betrekking hebben op een specifieke (eind)gebruiker, terwijl de overige gebruikers van het incident geen hinder ondervinden.

Hoe kan de melding  gedaan worden

Telefonische meldingen dienen gedaan te worden op het nummer +31 (0)20 215 71 76

Incidenten kunnen gemaild worden naar servicedesk@bytt.nl. Aanmeldingen via deze methode worden door Leverancier geautomatiseerd behandeld na ontvangst, waarna per e-mail een bevestiging en een bevestiging wordt gestuurd aan degene die het incident gemeld heeft.

Voorwaarden voor het melden van een incident

De melding voor bugs en incidenten dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Er is een overeenkomst rondom het preventieve en correctieve onderhoud afgesloten; 
 • De melding dient te worden gedaan door een in de overeenkomst genoemde contactpersoon of de bestuursleden van de Opdrachtgever;
 • Een specifieke en eenduidige beschrijving van het incident om gericht in behandeling te kunnen worden genomen. Leverancier zal bij ontvangst van de melding aangeven of de melding specifiek genoeg is, en zo niet, welke aanvullende informatie nodig is om de melding in behandeling te kunnen nemen;
 • Details van alle functies of eigenschappen die beïnvloed worden door het probleem; 
 • Naam van de contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres en tevens die van de eventueel betrokken medewerker;
 • De contactpersoon van de Opdrachtgever dient bij de melding summier gemotiveerd aan te geven in welke categorie van incidenten de melding valt;
 • Een melding kan of per e-mail of telefonisch plaatsvinden;
 • Indien het om een urgent incident gaat, dient naast een melding per e-mail altijd tevens telefonisch melding gemaakt te worden.

What is an incident

An incident (also called a bug) is an error in a computer program or a website. This error can cause certain (developed) functions to stop working properly. An incident is often experienced by the end users of a product, such as a website, webshop, application or other software program.

Different types of incident categories

An incident is an obstacle experienced by a user of the Product, for which the help of the Supplier is desired or necessary, and which has been reported in accordance with the agreements in the agreement.

Urgent incidents include incidents that mean that the Product cannot be used at all by the Client and / or its customers.

Serious incidents include incidents that significantly limit the working with the Product. This category includes incidents where a certain functionality within the Product cannot be used, while the rest of the Product works without problems.

Other incidents include incidents that limit working with the Product to a small extent. In addition to questions about the functionality of the Product, this category includes incidents that relate to a specific (end) user, while the other users of the incident are not inconvenienced.

How can an indicent be reported

Reports by telephone must be made on the number +31 (0) 20 215 71 76

Incidents can be mailed to servicedesk@bytt.nl. Notifications via this method are processed automatically by the Supplier after receipt, after which a confirmation and a confirmation is sent by e-mail to the person who reported the incident.

Conditions for reporting an indicent

De melding voor bugs en incidenten dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • An agreement has been concluded regarding the preventive and corrective maintenance of the product;
 • The report must be made by a contact person named in the agreement or by the board members of the Client;
 • A specific and unambiguous description of the incident so that it can be dealt with in a targeted manner. Upon receipt of the report, the Supplier will indicate whether the report is specific enough, and if not, what additional information is required to be able to process the report;
 • Details of any functions or features affected by the problem;
 • Name of the contact person, telephone number and e-mail address as well as that of any employee involved;
 • The contact person of the Client must state briefly and motivated in which category of incidents the report falls;
 • Reporting an incident can be done by e-mail or by telephone;
 • If it concerns an urgent incident, in addition to a notification by e-mail, it must always be reported by telephone.

Information

Get in touch

Office

Jacob van Lennepkade 155H
1054 ZL
Amsterdam, NLD

}

Office hours

Mon/fri
10:00 - 17:00
E: info@bytt.nl

w

Cliënt support

Mon/Fri
10:00 - 21:00
E: servicedesk@bytt.nl

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te vergemakkelijken. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten